Czym zajmuje się kierownik budowy?

Budowa domu to nie lada wyzwanie dla wielu osób. Przystępując do wznoszenia budynku, każdy inwestor ponosi dużą odpowiedzialność prawną oraz finansową za poszczególne działania. Przed rozpoczęciem budowy trzeba koniecznie załatwić wszystkie sprawy urzędowe, znaleźć odpowiedniego wykonawcę, podpisać umowy z dostawcami mediów, a w trakcie trwania prac obserwować ich postęp. Z kolei po zakończeniu budowy należy dokonać odbioru budynku oraz rozliczyć całą inwestycję. W obowiązkach tych potrafi skutecznie odciążyć każdego inwestora doświadczony kierownik budowy.

Budowa domu a rola kierownika budowy

Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym obecność kierownika jest obowiązkowa niemalże na wszystkich placach budowy. Jest to osoba, która za ustalonym przed rozpoczęciem prac wynagrodzeniem staje się odpowiedzialna za przebieg poszczególnych etapów prac budowlanych. Kierownik budowy jest też odpowiedzialny za wszystkie ewentualne nieprawidłowości. Aby poprawnie nadzorować budowę, musi on posiadać nie tylko odpowiednie uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, lecz także bogatą wiedzę w tym zakresie.

Kierownik budowy to osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Musi on być dobrym specjalistą, posiadającym uprawnienia budowlane potwierdzone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Kierownikiem budowy nie może zostać dowolny pracownik firmy wykonawczej oraz nadzorca inwestorski. W drugim przypadku doszłoby bowiem do konfliktu interesów.

Kiedy potrzebny jest kierownik na budowie?

Obecność kierownika budowy jest niezbędna w przypadku wykonywania takich robót budowlanych, dla których wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę. Ponadto warto wiedzieć o tym, że istnieją takie przedsięwzięcia budowlane, które są realizowane na podstawie zgłoszenia. Podczas ich realizacji niezbędny jest również nadzór kierownika budowy.

Konieczność zatrudnienia kierownika budowy wynika z wytycznych znajdujących się w uzyskanym przez inwestora pozwoleniu na budowę, które zostaje wydane przez upoważniony do tego organ. Zazwyczaj w dokumencie znajduje się zapis informujący o tym, że konieczne jest powołanie kierownika budowy, zgłoszenie rozpoczęcia budowy oraz regularne prowadzenie dziennika budowy. Budowa każdego domu jednorodzinnego zawsze wiąże się z koniecznością zatrudnienia tego typu osoby. Musi on także być obecny podczas realizacji dużych inwestycji budowlanych.

Czym zajmuje się kierownik budowy?

Kierownik budowy to bardzo ważna osoba, która zarządzająca całą inwestycją. Jest on zobowiązany do tego, aby rzetelnie wypełniać wszystkie zadania, zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami prawa. Prawa i obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku dotycząca prawa budowlanego.

Każdy kierownik budowy posiada bardzo szeroki zakres obowiązków. Musi on prowadzić dziennik budowy, który powinien być opieczętowany wcześniej w tym urzędzie, który wydał inwestorowi pozwolenie na budowę. W dzienniku budowy oprócz kierownika budowy powinien wpisać się także inwestor, architekt, inspektor nadzoru oraz geodeta.

Ponadto, jest on zobowiązany do tego, aby dbać o wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami, sztuką budowlaną oraz bezpieczeństwem. Powinien być zatrudniony na podstawie umowy zlecenie. Winien on także protokolarnie przejąć od inwestora całą inwestycję. Do jego zadań należy zapewnianie właściwej obsługi architektów oraz geodetów, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Zadaniem każdego kierownika jest właściwe zarządzanie całym zespołem projektowo-wykonawczym, w tym także pod kątem BHP. Musi on zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy oraz kierować nią w sposób wyznaczony w przygotowanych opracowaniach. W myśl art. 283 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeksu pracy, za nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy kierownikowi budowy grozi kara grzywny w wysokości od 1000 zł do 30 000 zł.

Do istotnych zadań kierownika należy także koordynowanie wykonawstwem robót z uwzględnieniem poszczególnych ustaleń harmonogramowych oraz finansowych. W razie jakichkolwiek nieprawidłowości może on żądać od wykonawców, aby wykonali niezbędne poprawki. Może on również w porozumieniu z inwestorem zmieniać dostawców materiałów budowlanych. To on oddaje budynek do użytku czy też wstrzymuje całą inwestycję, w sytuacji gdy kontynuowanie prac mogłoby zagrozić bezpieczeństwu lub gdy są one wykonywane niezgodnie z projektem.

___________________________

Artykuł powstał dzięki uprzejmości firmy FastKraków

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *