Dlaczego konstrukcje stalowe potrzebują ochrony przeciwpożarowej?

Zastosowanie konstrukcji stalowej nie czyni budynku ognioodpornym. Stal może ulec osłabieniu i katastrofalnie zawieść, jeśli rozprzestrzeni się pożar – traci wtedy swoje właściwości, w szczególności nośność. Ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych jest więc koniecznością, a dzięki niej możliwe jest uratowanie budynków i znajdujących się w nich ludzi.

Jak wysoka temperatura wpływa na stal?

Chociaż stal w klasyfikacji odporności ogniowej zajmuje wysokie miejsce, to jednak w przypadku długotrwałego pożaru jej struktura drastycznie i w szybkim tempie ulega pogorszeniu. Zarówno jej wytrzymałość na rozciąganie, jak i elastyczność zmniejszają się, co w konsekwencji prowadzi do zapadania się budynków. Aby tego uniknąć, opracowano skuteczne systemy ochrony przeciwpożarowej konstrukcji stalowych, do których zalicza się:

  • pęczniejące farby ognioochronne,
  • płyty ognioochronne,
  • natryskiwane zaprawy ognioochronne.

Więcej informacji na temat tego, dlaczego ochrona przeciwpożarowa konstrukcji stalowych jest tak istotna i jakie stosuje się w niej systemy, można przeczytać na stronie https://www.promattop.pl/pl-pl/centrum-wiedzy/centrum-wiedzy/dobor-systemu-odpowiedniego-do-ochrony-przeciwpozarowych-konstrucji-stalowych.

Korzyści ze stosowania konstrukcji stalowych

Trzeba zaznaczyć, że aby pojawiły się wcześniej wspomniane problemy, pożar musi generować temperaturę przekraczającą 500oC. Przy zastosowaniu nowoczesnych systemów gaszenia ognia, takie sytuacje zdarzają się o wiele rzadziej, niż miało to miejsce w przeszłości. Odpowiednio zabezpieczone budynki ograniczają rozprzestrzenianie się ognia w czasie pożaru, a straty dokonane przez ogień nie będą tak dotkliwe. Trzeba zadbać o odpowiednio dobrany system ochrony przeciwpożarowej przy konstrukcjach stalowych i zabezpieczenia aktywne, aby mieć pewność, że w razie pożaru wszyscy mieszkańcy lub pracownicy będą w stanie opuścić budynek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *