Dlaczego warto zdecydować się na agregat absorpcyjny?

Zapotrzebowanie na energię elektryczną do celów chłodniczych oraz klimatyzacyjnych regularnie wzrasta. Należy spodziewać się, iż zapotrzebowanie na sam chłód będzie kontynuowało przeszło dwudziestoletni styl progresywny, zarówno w obszarze narzędzi do wentylacji przemysłowej, jak również naprawy komfortu używania obiektów. Widoczna jest również stymulacja trendu rozbudowy istniejących obiektów komercyjnych, usługowych, urzędowych lub mieszkaniowych z zastosowaniem narzędzi klimatyzacyjnych: od dużych systemów wody lodowej po lokalne systemy rodzaju „split”.

Agregat absorpcyjny?

Agregat absorpcyjny znany także jako chiller absorpcyjny jest narzędziem, jakie do własnego działania stosuje energię termiczną po to, żeby możliwe stało się wykształcenie chłodu. Jego nazwa jest dokładnie połączona ze stosowanym poprzez nadmienione narzędzie mechanizmem absorpcji, natomiast zatem działaniem, jakie polega na wchłanianiu treści lotnej w pełną wielkość treści ciekłej. Agregaty owego rodzaju to doskonałe, dobre wyjścia, jakie sprawdzają się szczególnie wtedy, kiedy dysponujemy niezagospodarowanymi nadwyżkami ciepła technicznego bądź odpadowego.

Reguła funkcjonowania agregatów absorpcyjnych

Reguła funkcjonowania agregatów absorpcyjnych opiera się na przebiegu wrzenia oraz odparowania czynnika chłodniczego i na zależności temperatury wrzenia od ciśnienia. Przeważnie stosowanym elementem chłodniczym w agregatach absorpcyjnych jest woda. W warunkach naturalnego ciśnienia atmosferycznego woda wrze w temperaturze +100°C, lecz przy mniejszym ciśnieniu, mniejsza staje się też temperatura wrzenia wody. Przy ciśnieniu rzędu 860 Pa woda wrze już w temperaturze +5°C. W warunkach bliskich próżni prowadzonych w agregacie absorpcyjnym woda staje się więc elementem chłodniczym. W urządzeniu absorpcyjnym mamy do czynienia z warunkami podobnymi do tychże, które mają miejsce w próżni, nic zatem nadzwyczajnego, iż woda staje się w nich elementem chłodniczym. Następnym istotnym elementem dokładnie połączonym z procesem schładzania absorpcyjnego jest zastosowanie płynu bromku litu, natomiast zatem bardzo dużego pochłaniacza wody.

HVAC – dystrybucja urządzeń chłodzących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *