Dom jednorodzinny – jak zagospodarować ścieki?

Obowiązkiem każdego właściciela nieruchomości jest takie zagospodarowanie ścieków, by nie stwarzały zagrożenia dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Na terenach objętych siecią kanalizacyjną, każdy budynek powinien zostać do niej przyłączony. W przypadku gdy takiej sieci nie ma, pozostaje budowa zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków, a zbiornik bezodpływowy.

Czym różni się szambo od przydomowej oczyszczalni ścieków? W szambie ścieki są gromadzone do momentu zapełnienia zbiornika, a następnie za pośrednictwem uprawnionej firmy dostarczane na oczyszczalnie ścieków. Przydomowe oczyszczalnie ścieków umożliwiają oczyszczenie ścieków na takim poziomie, że można je wprowadzić bezpośrednio do gruntu lub wody. Zbiornik bezodpływowy będzie droższy w eksploatacji niż oczyszczalnia. Będzie jednak lepszym rozwiązaniem na terenie, gdzie w najbliższej przyszłości jest planowana budowa sieci kanalizacyjnej. W takiej sytuacji najlepiej zdecydować się na plastikowe szambo, które po przyłączeniu do kanalizacji można wykorzystać jako zbiorniki na deszczówkę lub sprzedać. Dla nieruchomości, do których nie będzie doprowadzona sieć kanalizacyjna, przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie najlepszym wyborem.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków.

W ofercie producentów znaleźć można dwa rodzaje oczyszczalni:

  • przydomowa oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączającym – zbudowana jest z osadnika gnilnego, studzienki rozdzielczej, drenów rozsączająych i kominków napowietrzających. Oczyszczanie wstępne ma miejsce w osadniku gnilnym, gdzie następuje osadzanie cięższych frakcji. Następnie ścieki są doczyszczane na złożu znajdującym się pod drenami. Ten typ oczyszczalni nie wymaga przyłącza prądu;
  • biologiczna przydomowa oczyszczalnia ścieków – cały proces oczyszczania odbywa się w jednym urządzeniu, zbudowanym z kilku komór. W zależności od wybranego modelu oczyszczanie może odbywać się w technologii osadu czynnego lub złoża biologicznego. Niektóre oczyszczanie tzw. hybrydowe wykorzystują obydwa sposoby oczyszczania. Po oczyszczeniu w biologicznej oczyszczalni ścieków, ścieki można wprowadzić bezpośrednio do gruntu lub cieku wodnego. Do działania oczyszczalnia wymaga napowietrzania i dodawania biopreparatów.

Obydwa typy oczyszczalni wymagają okresowej kontroli poziomu osadów i wywożenia ich nadmiaru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *