Jakie są cechy najcieplejszych okien?

Energooszczędność jest obecnie najważniejszą cechą okien, którą określa współczynnik przenikania ciepła. Prawo budowlane dostosowane do wymogów Unii Europejskiej definiuje jego maksymalną wartość. Przy montowaniu nowych okien czy też korzystaniu z dopłat na modernizację starszych budynków musimy brać ten parametr pod uwagę. Dobrze jest wiedzieć, co rzeczywiście wpływa na termoizolacyjność stolarki budowlanej i w jaki sposób możemy określić wskaźnik, oznaczony literą U.

Współczynnik przenikania ciepła

Przy obliczaniu wartości współczynnika U należy wziąć pod uwagę, ile energii (w watach) przenika przez jeden metr przegrody, gdy różnica temperatury z obu jej stron wynosi 1 K (kelwin). Jednostką przenikania współczynnika ciepła jest więc W/(m²·K). Istotnym współczynnikiem dla okna jest także wartość Uw, która określa ilość przenikania energii zarówno przez szybę, jak i ramę okienną. Im wartość jest niższa, tym okno ma lepsze cechy energooszczędności. Oznaczanie wysokości Uw jest dla producentów okien obowiązkowe.

W 2021 roku współczynnik przenikania ciepła wynosi:

  • dla okien standardowych - Uw= 0,9 W/(m²K),
  • dla okien połaciowych – Uw= 1,1 W/(m²K).

Wybierając okna, możemy zdecydować się na jeszcze niższy wskaźnik przepuszczalności ciepła, np. w przypadku domu pasywnego – wówczaś wartość Uw wynosi 0,8 W/(m²·K).

Odpowiednia liczba szyb

Budowa domów przyjaznych ekologii uwzględnia wykorzystywanie naturalnych źródeł energii, np. promieni słonecznych. Aby okno energooszczędne osiągnęło jak najniższy współczynnik przenikalności ciepła, producenci muszą stosować dwie, trzy lub nawet cztery przeszklenia, przestrzenie między nimi wypełnia się dodatkowo gazem. Z tego powodu należy brać pod uwagę jeszcze jeden parametr, współczynnik przepuszczalności słonecznej, określany jako G. Wyraża on stopień przepuszczalności przez szybę energii słonecznej – im jego wartość jest wyższa, tym korzystniej.

Dobrze zbudowane ramy

Przez okna może uciekać nawet 40 proc. ciepła, jest to związane z dużymi kosztami i niepotrzebnymi stratami energii. Dużą poprawę izolacyjności cieplnej powoduje zastosowanie powłok niskoemisyjnych, które powodują przenikanie promieni słonecznych do środka pomieszczeń w zimie, a latem uniemożliwiają zbyt duże promieniowanie. Dużo łatwiej jest uzyskać dobry współczynnik przenikalności ciepła dla szyb niż poprawić parametry dobrej izolacyjności ramy okna. Z reguły stosowano stal do usztywnienia ram okiennych, ale ponieważ nie jest ona dobrym izolatorem ciepła, obecnie stosuje się wypełnienia poliestrowo-szklane z dodatkiem piany poliuretanowej.

Montaż okien

Oprócz dobrych parametrów współczynnika przenikania ciepła bardzo istotny jest sposób montażu. Ma on duży wpływ na straty energii cieplnej – nawet najlepiej skonstruowane okno nie będzie dobrym izolatorem ciepła, jeśli nie będzie odpowiednio zamontowane. Oprócz tradycyjnego sposobu montażu dobre efekty daje montaż warstwowy, gdzie oprócz pianki poliuretanowej wykorzystywane są taśmy paroprzepuszczalne i paroszczelne. Niebezpieczeństwo popełnienia błędu przy montażu jest tym większe, im większych rozmiarów są okna. Powinniśmy dobrze zastanowić się nad wyborem ekipy montującej – najlepiej, jeśli ma doświadczenie i wykonuje swoją pracę uczciwie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *