Kompleksowy przewodnik po dezynfekcji i czyszczeniu kanałów wentylacyjnych: metody, korzyści i orientacyjne koszty

Jednym z czynników wpływających na komfort użytkowników budynku jest sprawnie działająca wentylacja, która musi być utrzymywana w czystości. Brak odpowiednich zabiegów podnosi ryzyko obecności groźnych mikroorganizmów, a tym samym rozwoju chorób u osób przebywających w pomieszczeniach. Nie bez znaczenia pozostaje utrata drożności kanałów, która podnosi prawdopodobieństwo szybszego rozprzestrzenienia się ognia w razie pożaru. Zanieczyszczona wentylacja charakteryzuje się ponadto niższą żywotnością eksploatacyjną.

Dlaczego należy czyścić kanały wentylacyjne?

System wentylacyjny jest niezbędny, aby zapewnić użytkownikom budynku odpowiednie warunki przebywania w pomieszczeniach. Instalacja musi być prawidłowo zaprojektowana i wykonana, a także poddawana regularnej konserwacji i czyszczeniu na etapie eksploatacji. Złe parametry nawiewanego powietrza często bowiem okazuje się przyczyną pogorszonego samopoczucia osób przebywających w budynku. O stopniu jego zanieczyszczenia w dużej mierze decyduje właśnie stan kanałów wentylacyjnych. Stopień zabrudzeń zależy od specyfiki obiektu, a także jego lokalizacji. Drobnoustroje mogą gromadzić się nawet w nowych instalacjach. Wiele systemów jest też źródłem zanieczyszczeń wtórnych, co stwarza optymalne środowisko do rozwoju mikroorganizmów. Ryzyko wzrasta w wyniku procesów korozji materiałów budowlanych i metali w izolacji, ponieważ drobnoustroje gromadzą się wokół ognisk wilgoci. Profesjonalne czyszczenie kanałów wentylacyjnych jest niezbędne dla utrzymania właściwej higieny przewodów oraz odpowiedniej wydajności nawiewanego powietrza. Ograniczenie przekroju przewodów i zabrudzenie filtrów czy wymienników ogranicza też skuteczność pracy tych urządzeń, co generuje dodatkowe koszty eksploatacyjne.

Jak czyścić i dezynfekować wentylację?

Czyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych to procesy, które należy realizować cyklicznie. Na pierwszym etapie zastosowanie znajdują szczotki obrotowe i elastyczny wałek, pozwalające na wykonanie prac w kanałach okrągłych oraz prostokątnych. Czyszczenie kanałów wentylacji mechanicznej w obiektach produkcyjnych rozpoczyna się od odpowiedniego zabezpieczenia linii technologicznych, a także terenu znajdującego się bezpośrednio pod przewodami. Kwestia ta ma szczególne znaczenie w okolicach klap rewizyjnych, które wymagają demontażu. Na kolejnym etapie następuje mechaniczne czyszczenie przewodów wentylacyjnych. Odbywa się to poprzez wprowadzenie szczotki obrotowej do kanału, co umożliwia rozbicie drobin zalegającego na ścianach brudu oraz jego odciągnięcie na zewnątrz. Na koniec przeprowadzana jest dezynfekcja całej instalacji. W tym celu zastosowanie znajdują odpowiednie środki chemiczne, które muszą być zatwierdzone przez Państwowy Zakład Higieny. Podczas dezynfekcji są one wprowadzone w postaci specjalnej mgiełki, rozpylanej przy użyciu dedykowanych dysz. Profesjonalnym wyposażeniem tego typu dysponuje firma TETON clean, z której usługami można się zapoznać na stronie: https://tetonclean.pl/oferta/czyszczenie-kanalow-wentylacyjnych. Doświadczeni eksperci sprawnie dobierają metodę czyszczenia do rodzaju zabrudzeń, a także ich ilości. Na koniec sporządzają też odpowiedni protokół, nierzadko z dołączonym materiałem zdjęciowym.

Jaki jest koszt czyszczenia kanałów wentylacyjnych?

Orientacyjne koszty czyszczenia kanałów wentylacyjnych zależą od wielu różnych czynników. Istotną kwestią wpływającą na cenę jest przede wszystkim wielkość samego systemu, a tym samym ilość przewodów wymagających specjalistycznej obsługi. To z kolei przekłada się na zróżnicowany czas prac, a także ilość wykorzystywanych środków i materiałów czyszczących. Nie bez znaczenia pozostaje ponadto sama specyfika zanieczyszczeń zgromadzonych w kanałach. Z tego względu w każdym przypadku konieczna jest indywidualna wycena usługi. W jej ramach trzeba uwzględnić docelowe przeznaczenie kanałów . Ceny mogą wzrastać w przypadku realizacji specyficznych prac, np. na potrzeby wentylacji w szpitalach i innych miejscach wymagających dostarczenia powietrza pozbawionego choćby najmniejszych zabrudzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *