Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP w budownictwie

Specyfika pracy na budowie powoduje, że odsetek wypadków śmiertelnych i ciężkich w przedsiębiorstwach budowlanych jest zdecydowanie wyższy, niż w innych sektorach. Zapobiec wypadkom może przestrzeganie przepisów w zakresie BHP, zarówno przez pracodawcę, jak i przez zatrudnianych przez niego pracowników. Stawką jest przede wszystkim ludzkie zdrowie i życie.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów BHP

Odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie budowlanej spoczywa na pracodawcy. Jego obowiązki w tym zakresie reguluje Prawo Pracy, a ich niewypełnianie może skutkować narażeniem życia i zdrowia pracowników, co pociąga za sobą odpowiedzialność karną (może to być kara grzywny lub kara pozbawienia wolności do lat 3).

Pracodawca musi również liczyć się z tym, że w wyniku kontroli, która wykaże nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów BHP, Państwowa Inspekcja Pracy może nakazać mu usunięcie uchybień, zabronić eksploatacji niesprawnych maszyn, a nawet nakazać zaprzestanie działalności. Z kolei konsekwencją ze strony ubezpieczyciela może być odmowa wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy odpowiedzialność za wypadek ponosi pracodawca.
Na pracowniku spoczywa obowiązek przestrzegania przepisów BHP oraz zasad obowiązujących w przedsiębiorstwie. Jeżeli się do nich nie stosuje, może zostać ukarany upomnieniem, naganą lub karą pieniężną. Jednak znacznie poważniejszymi konsekwencjami są zwiększenie ryzyka wypadku oraz narażenie zdrowia i życia, zarówno swojego, jak i współpracowników.

Wypadek z winy pracownika niesie za sobą także konsekwencje finansowe, tak dla niego, zmniejszając szanse na uzyskanie odszkodowania, jak i dla pracodawcy, który zostaje narażony na dodatkowe koszty.

Szkolenia BHP

Każdy pracownik firmy budowlanej jest zobowiązany przejść szkolenie BHP jeszcze przed podjęciem pracy, a także uczestniczyć w szkoleniach okresowych. Za ich organizację odpowiada pracodawca, który może zlecić prowadzenie szkoleń albo zatrudnianemu przez siebie inspektorowi BHP, albo – co jest coraz bardziej powszechne – firmie zewnętrznej świadczącej usługi w zakresie BHP. Osoby, które są zainteresowane kursem z tego zakresu, więcej informacji znajdą na stronie https://szkolenia.bureauveritas.pl/szkolenie/kurs-dla-audytorow-wiodacych-rozszerzenie-o-norme-iso-450012018-rejestrowany-w-cqi-irca/.

Drugie rozwiązanie jest o tyle wygodne, że eliminuje konieczność tworzenia osobnego stanowiska pracy i pozwala na redukcję kosztów pracowniczych.
Zakres działania firm outsourcingowych może być bardzo różny, od przeprowadzania szkoleń, przez sporządzanie i kontrolę dokumentacji, po ocenę ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, a uzależniony jest tylko od potrzeb i możliwości finansowych pracodawcy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *