Kto może być zarządcą nieruchomości? Jak zostać zarządcą nieruchomości?

Dla wszystkich tych, którzy myślą o obraniu ścieżki zawodowej w obszarze zarządzana nieruchomościami, mamy dobrą wiadomość – obecnie na stanowisko zarządcy może aplikować niemal każdy. Wszystko dzięki ustawie deregulacyjnej, która weszła w życie już ponad dekadę temu – w 2013 roku.

Wśród wielu „koncesjonowanych” wcześniej zawodów, niewymagających obecnie licencji, znalazł się właśnie zarządca nieruchomości. Zatem kto może być zarządcą nieruchomości na chwilę obecną? Czy trzeba mieć konkretne wykształcenie? Jakie kwalifikacje i cechy są przydatne? Zapraszamy do lektury!

Zarządzanie nieruchomościami dla (niemal) każdego

Dziś na pytanie, kto może być zarządcą nieruchomości, należy odpowiedzieć – praktycznie każdy! Jedynym formalnym wymogiem jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. W praktyce jednak potencjalni klienci bardzo często wymagają posiadania licencji jednej z federacji zrzeszających pośredników nieruchomości, takich jak PPRN czy PFRN, co jest powszechnie uznawane za potwierdzenie kwalifikacji wymaganych na tym stanowisku. Mile widziane jest również wykształcenie wyższe, najlepiej powiązane z pełnieniem przyszłych obowiązków, a zatem z obszaru budownictwa, zarządzania, biznesu lub marketingu.

Kto może być zarządcą nieruchomości – zestaw przydatnych cech

Wykształcenie, kursy, szkolenia, zdobyte certyfikaty i licencje – to jedna strona medalu. Druga jednak wiąże się z wykorzystaniem nabytych i wrodzonych umiejętności w praktyce. Jak w każdym zawodzie, także zarządzanie nieruchomościami premiuje osoby, posiadające konkretne zdolności z pewnych obszarów. Szczególnie pożądane są tu takie cechy jak:

  • dobra organizacja pracy,
  • skrupulatność,
  • poczucie odpowiedzialności za powierzone zadania,
  • umiejętność planowania w różnych horyzontach czasowych,
  • analityczne podejście do wdrażanych zagadnień,
  • rzetelność i uczciwość,
  • lojalność wobec klienta,
  • komunikatywność i umiejętność budowania relacji.

Dużym plusem w pełnieniu obowiązków związanych z zarządzaniem nieruchomościami jest także wysoka kultura osobista oraz przestrzeganie etyki zawodowej.

Zarządzanie nieruchomościami – co leży w zakresie obowiązków?

Podstawowe obowiązki zarządcy nieruchomości koncertują się wokół podejmowania strategicznych decyzji związanych z inwestycją. W grę wchodzi tu nie tylko kwestia utrzymania obiektu w odpowiednim stanie technicznym i wizualnym, ale także wizja zwiększania jego wartości – tak by przyciągał kolejnych najemców. Nie bez znaczenia jest tu też planowanie i wdrażanie działań marketingowych w tym zakresie. Jeśli dodatkowo w zakres obowiązków wchodzi bieżąca administracja inwestycją, dochodzą do tego kwestie związane z nadzorowaniem wpłat czynszowych, zakupem usług dla najemców, dopilnowanie kwestii porządkowych i remontowych, a nawet reprezentowanie właściciela przed różnymi instytucjami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *