Kupno mieszkania dla dziecka a darowizna

Aby wesprzeć swoje dzieci na drodze do dorosłego życia, rodzice często postawiają podarować im mieszkanie. Taka darowizna wymaga oczywiście spełniania określonych formalności, zwłaszcza w przypadku starań o uzyskanie zwolnienia z podatku. Jak najkorzystniej podarować dzieciom mieszkanie?

Możliwości darowizny

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzice są w stanie podarować dziecku mieszkanie na dwa różne sposoby. Mogą przekazać nieruchomość bezpośrednio, bądź też wręczyć młodej osobie pieniądze na jej samodzielny zakup. Rozwiązania te nieco różnią się pod względem podatkowym. W obu przypadkach jest jednak możliwe uzyskanie zwolnienia, wynikającego z art. 4a ustawy dotyczącej spadków i darowizn. Zgodnie z tym zapisem, opodatkowania uniknąć można niezależnie od wartości darowizny. Obejmuje ona zarówno używane, jak i nowe mieszkania.

Zobacz: Nowe mieszkania od dewelopera Budrem

Warunki wymagane do zwolnienia z podatku

Aby uzyskać zwolnienie z podatku, należy spełnić wymagane warunki. Mają one znaczenie zwłaszcza w sytuacji, gdy rodzice przekazują dziecku pieniądze na zakup mieszkania. Środki należy wówczas przekazać na rachunek bankowy potomka. Można przekazać je również na rachunek bankowy dewelopera danej nieruchomości. Wynika to z interpretacji ogólnej Ministra Finansów nr PL/LM/834/10/BNJ/12/41, dotyczącej przepisów związanych z podatkiem od spadków i darowizn z 2012 roku. Kolejny warunek to zgłoszenie faktu przekazania darowizny przez nabywcę, który musi przekazać niezbędne informacje do właściwego urzędu skarbowego na druku SD-Z2. Kwestię tą można pominąć, jeżeli umowa darowizny środków pieniężnych przygotowywana jest w formie aktu notarialnego.

Konsekwencje niespełnienia warunków

W przypadku braku spełnienia któregokolwiek z wymaganych warunków, nie jest możliwe otrzymanie zwolnienia. Podatek jest wówczas obliczany przez urząd skarbowy zgodnie ze stawką progresywną. Darowizna od rodziców z zasady obarczana jest podatkiem wynoszącym 7 proc. Stawce tej podlega nadwyżka, której wartość to ponad 20 556 zł. Jeżeli zatem rodzic zdecyduje się na przekazanie środków na rachunek bankowy dziecka, a ono nie złoży (lub złoży po terminie) oświadczenia o uzyskanej darowiźnie, zwolnienie nie jest przyznawane. Wyjątek od tej reguły dotyczy jedynie wspomnianej wyżej formy aktu notarialnego.

Darowizna nie dla wszystkich

Darowizna obejmowana jest zwolnieniem podatkowym, jeżeli przekazywana jest przez członków rodziny wskazanych w przepisie. Dotyczy to zarówno rodziców, jak i ojczyma czy macochy. Uwzględniani nie są natomiast teściowie. Jeżeli więc darowizna przekazana zostanie nie przez własnego rodzica, a np. rodzica małżonka, uzyskanie zwolnienia również nie jest możliwe. W sytuacji, gdy dziecko otrzymuje od rodzica nieruchomość w oparciu o umowę darowizny, nie jest konieczne spełnienie żadnych dodatkowych warunków formalnych. Umowa darowizny musi być w takim przypadku przygotowana jako akt notarialny. Bezpośrednie kupno mieszkania często okazuje się prostszym pod względem podatkowym rozwiązaniem. Jedynym ponoszonym wydatkiem są koszty taksy notarialnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *