OZE – jakie w Polsce?

Obecnie w Polsce odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne. Jest to z jednej strony chęć dogonienia państw zachodnich w kontekście nowoczesnych metod produkcji energii odnawialnej jak i zobowiązanie ze strony obecności w Unii Europejskiej. Unia Europejska chcąc wywiązać się ze swoich zobowiązań względem neutralności klimatycznej obliguje Polskę do stopniowego zwiększania udziału produkowanej energii ze źródeł odnawialnych. Warto zatem widzieć jakie są odnawialne źródła energii oraz jaki jest ich udział w ogólnej produkcji energii.

Jakie są odnawialne źródła energii w Polsce?

Na wstępie warto wiedzieć, iż podobnie jak w innych krajach na świecie tak i w Polsce obecnie wykorzystywane jest kilka różnych źródeł, z których można produkować energię odnawialną. Do tego rodzaj źródeł zaliczają się przede wszystkim:

 • energia geotermalna – energia pozyskiwana dzięki wykorzystaniu wewnętrznego ciepła oraz energii zgromadzonej w jądrze ziemskim. Można ją uzyskać na przykład z gejzerów;
 • energia słoneczna – inaczej nazywana fotowoltaiką. Energia słoneczna powstaje w wyniku przemiany fotonów (wiązek światła) na energię elektryczną (dowiedz się więcej o tym skąd pochodzi energia słoneczna stronie columbusenergy.pl).
 • energia wiatrowa – energia wytworzona z obracających się wokół własnej osi wiatraków wytwarza energię wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe jako energia elektryczna;
 • energia z biomasy – jest to energia z obumarłych szczątków roślin i zwierząt, która nie powoduje wydzielania się szkodliwych dla atmosfery gazów cieplarnianych.

Udział odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii w Polsce

Bazując na powyższych informacjach dotyczących rodzajów odnawialnych źródeł energii warto wiedzieć jak przekłada się to na ilość produkowanej energii. Choć w Europie oraz pozostałych krajach zachodnich odnawialne źródła energii z roku na rok stają się coraz bardziej popularne a ich udział w ogólnej produkcji energii pnie się w górę w Polsce wciąż jest to temat mało popularny. Zgodnie z rozporządzeniami Unii Europejskiej do 2020 roku Polska jest zobowiązana do wytwarzania 15% swojej energii ze źródeł odnawialnych, a do 2030 roku ten odsetek musi zostać zwiększony do 21%.

Obecnie według danych Głównego Urzędu Statystycznego odnawialne źródła energii stanowią ok. 14,64% ogólnej produkcji energii w Polsce. Oznacza to, iż pozostałe ponad 85% energii wytwarzane jest ze źródeł konwencjonalnych takich jak gaz ziemny, węgiel kamienny czy też węgiel brunatny. Pod względem podziału na wybrany rodzaj odnawialnego źródła energii w Polsce wyróżnia się następujący zestaw:

 • Energia z biomasy (biopaliwa stałe) – odpowiednio 68,88% całości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych;
 • Energia wiatrowa – odpowiednio 12,55% całości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych;
 • Biopaliwa ciekłe (również energia z biomasy) – odpowiednio 10,33% całości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych;
 • Energia wodna – odpowiednio 1,93% całości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych;
 • Energia słoneczna0,94% całości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych;
 • Pompy ciepła 0,68% całości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych;
 • Energia geotermalna0,27% całości wytworzonej energii ze źródeł odnawialnych.

Na podstawie powyżej przedstawionych informacji można stwierdzić, iż najbardziej popularne ze źródeł odnawialnych w Polsce jest energia z biomasy, energia wiatrowa oraz energia wiatrowa. Pomimo wysokiego udziału poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii warto zauważyć, że wciąż w Polsce dominuje wytwarzanie energii ze źródeł konwencjonalnych.

Jak jest przyszłość energii ze źródeł odnawialnych w Polsce?

Choć na świecie coraz częściej źródła odnawialne zastępują wytwarzaną energię ze źródeł tradycyjnych w Polsce źródła odnawialne nie są jeszcze tak popularne. Powodem tego jest kilka mitów krążących wokół tematu źródeł odnawialnych. Niektóre osoby twierdzą, iż korzystanie ze źródeł odnawialnych nie jest opłacalne w Polsce ze względu na wysokie koszty inwestycji oraz eksploatacji, nieodpowiedni klimat czy też bariery gospodarcze. Warto jednak zauważyć, iż dzięki współpracy międzynarodowej, obecności w Unii Europejskiej oraz podobnemu klimatowi do wielu państw zachodnich przyszłość energii ze źródeł odnawialnych przedstawia się w jak najlepszym świetle.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *