Pale przemieszczeniowe – rodzaje, charakterystyka

Dzisiaj w budownictwie coraz częściej wykorzystuje się pale przemieszczeniowe. Warto więc dowiedzieć się o nich nieco więcej. Poznać ich zastosowanie, rodzaje, charakterystykę. Poniżej prezentujemy informacje na ten temat. Sprawdź, czego jeszcze nie wiesz o palach przemieszczeniowych.

Czym są pale przemieszczeniowe?

Pale przemieszczeniowe określane są również jako kolumny. Jest to jedna z technologii geotechnicznych wykorzystywanych w budowlance. Pale przemieszczeniowe stosuje się przede wszystkim do wzmocnienia gruntu pod nasypy drogowe i kolejowe, ale i pod budownictwo przemysłowe oraz komercyjne. Coraz częściej więc pale robi się dla wzmocnienia gruntu przygotowywanego pod obiekty typu hale, magazyny, ale i budynki mieszkalne oraz biurowe.

Rodzaje pali przemieszczeniowych

Pale przemieszczeniowe to np. pale SDP, VDP (keller.com.pl), ale popularne są też CFA oraz mikropale iniekcyjne. Zdarza się, że używane są pale wbijane prefabrykowane, pale wiercone wielkośrednicowe i pale rurowe wbijane. Czym charakteryzuje się każdy z rodzajów?

Pale przemieszczeniowe SDP – Screw Displacement Piles wykonuje się za pomocą świdra, który przemieszcza na boki grunt, w który się wkręca. Z kolei pale przemieszczeniowe VDP – Vibro Displacement Piles rozpychają grunt poprzez wwibrowywanie stalowych rur w podłoże za pomocą wibromłotów. Powstały w ten sposób otwór jest zabetonowywany poprzez podanie do otworu betonu pod ciśnieniem.

Pale przemieszczeniowe CFA – Continous Flight Auger, formowane są świdrem ciągłym. Jest to technologia, która polega na tym, że wkręca się świder o pustym rdzeniu, w który podaje się beton pod ciśnieniem, ale od dołu i równocześnie wyciąga się świder. Zbrojenie pala wprowadza się w jeszcze mokry beton.

Mikropale iniekcyjne mają małą średnicę w porównaniu do długości. Zazwyczaj wykonuje się je z samowiercących systemowych żerdzi stalowych, które otoczone są zaczynem cementowym. Mikropale nadają się zwłaszcza do miejsc z ograniczonym dostępem.

Pale wbijane prefabrykowane są gotowymi elementami, które zagłębia się w grunt w celu jego wzmocnienia. W tym celu wykorzystuje się palownice, które posiadają młoty hydrauliczne lub wibromłoty. Odmianą prefabrykowanych pali wbijanych są pale rurowe wbijane. Stosuje się je zazwyczaj przy budowie nabrzeży, estakad i innych tego typu prac pod fundamenty budowli hydrotechnicznych.

Z kolei do klasycznych sposobów wykonania pali przemieszczeniowych zalicza się pale wiercone wielkośrednicowe. Wykonuje się je poprzez wkręcenie w grunt rury osłonowej, wybranie z jej wnętrza gruntu przy pomocy specjalistycznych wierteł. Do tak powstałego otworu opuszcza się kosz zbrojeniowy i wlewa beton od dołu. Metoda ta jest stosowana przy ciężkich budowach, a więc przy tunelach, drogach, mostach i do ochrony przeciwpowodziowej.

Zalety stosowania pali przemieszczeniowych

Podczas prac budowlanych warto pomyśleć o skorzystaniu z technologii geotechnicznych, jakimi jest zastosowanie pali przemieszczeniowych z uwagi na to, że przenoszą obciążenia z fundamentów na warstwy gruntów nośnych. Należy na nie postawić zwłaszcza wówczas, gdy grunt jest mało zagęszczony. Pale mają bardzo dużą nośność. Jakie jeszcze są ich zalety? Przede wszystkim niski koszt realizacji robót oraz wysokie tempo realizacji prac.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *