Przeglądy (pomiary) sieci elektrycznej

Utrata zasilania w firmie, instytucji państwowej lub placówce badawczej może wiązać się z wieloma komplikacjami i stratami finansowymi. Oczywiście taka przerwa nie jest problematyczna wyłącznie w przypadku takich działalności – może stanowić problem także dla gospodarstwa domowego. Sposobem na uniknięcie takich sytuacji lub ograniczenie ryzyka ich wystąpienia jest dokonywanie regularnych przeglądów i pomiarów sieci elektrycznej.

Przeglądy sieci i urządzeń energetycznych – dlaczego warto?

Dzięki przeglądom i pomiarom można ustalić czy instalacje i urządzenia elektroenergetyczne działają prawidłowo i czy są bezpieczne dla otoczenia. To sposób na określenie, co ewentualnie wymaga naprawy lub modernizacji.  Często zdarza się, że przedsiębiorcy nie decydują się na przeglądy, gdy wszystkie instalacje i urządzenia działają bez zarzutu. Tymczasem jednym z celów przeglądów jest wskazanie, które  elementy instalacji wymagają już teraz wymiany, gdyż w określonym czasie mogą być przyczyną problemów. Należy mieć świadomość, że część funkcji urządzeń i instalacji energetycznych jest aktywna specyficznych sytuacjach, np. załączenie zasilania rezerwowego, wentylacji pożarowej, itp.  Bez regularnej kontroli i symulacji działania wymienionych instalacji nie można stwierdzić czy są sprawne.

Potencjalnym awariom można zapobiec wykonując regularnie przeglądy –wadliwe urządzenia przez długi czas mogą nie powodować komplikacji, natomiast z czasem mogą stanowić przyczynę poważnych awarii i pożarów. Tylko dzięki niezbędnym badaniom i przeglądom można wykryć nieprawidłowości.

Co obejmują profesjonalne pomiary towarzyszące przeglądom obiektów SN/nN?

Na samym początku warto zastrzec, że takimi zleceniami powinni się zajmować doświadczeni specjaliści, którzy    mają odpowiednie kwalifikacje.  Jak wynika z informacji na stronie firmy Wasztan  pomiarom podlegają między innymi:

 • transformatory energetyczne,
 • kondensatory mocy biernej,
 • dławiki kompensacji mocy biernej,
 • kompensatory elektroniczne,
 • linie kablowe i napowietrzne,
 • rozdzielnice (niepoprawnie nazywane rozdzielniami),
 • silniki i układy napędowe,
 • instalacje budynkowe i stacyjne,

Przykładowe pomiary sieci i urządzeń energetycznych obejmują miernictwo: prądów, napięć, mocy, energii, wyższych harmonicznych, rezystancji izolacji, rezystancji uzwojeń transformatorów i silników, uziemień, współczynników absorbcji oraz jakości energii elektrycznej.

 W ramach przeprowadzanych prac firma Wasztan także:

 • sprawdza działanie ochrony przeciwporażeniowej,
 • mierzy napięcia rażenia,
 • testuje elektronarzędzia,
 • określa pojemność baterii

Oczywiście zlecenie może dotyczyć również innych działań według indywidualnych ustaleń.

Wykonawca  musi posiadać odpowiednie przyrządy do pomiarów i zatrudniać doświadczonych ekspertów. Wtedy pomiary i przeglądy przynoszą oczekiwane efekty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *