Rodzaje własności nieruchomości – poznaj je wszystkie i sprawdź różnice

Polskie przepisy prawne regulują mechanizmy rządzące różnymi rodzajami własności mieszkania. Warto poznać różnice, aby podczas dokonywania wyboru pomiędzy różnymi rodzajami mieszkań mieć świadomość, jakie wady, zalety i konsekwencje wiążą się z poszczególnymi formami własności.

Czym jest własność lokalu?

Własność to podstawowe prawo, które umożliwia swobodne rozporządzanie nieruchomością. Prawo własności nabywa się nie tylko na podstawie umowy sprzedaży, ale także zamiany, darowizny czy też innej umowy zobowiązującej do przeniesienia własności. Aby tego rodzaju umowa nabrała mocy prawnej, musi być sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Warto wiedzieć, że prawo własności jest zbywalne, może być dziedziczone oraz nie ma ograniczenia czasowego.

Formy własności nieruchomości

Odrębna własność lokalu, określana również jako pełna własność mieszkania to najbardziej pożądana forma, która daje naprawdę dużą swobodę w rozporządzaniu nieruchomością. Dzięki niej możliwe jest ustanawianie służebności, a także określanie zastawu czy hipoteki. Ta forma własności umożliwia ponadto obciążanie, przeniesienie lub zniesienie tego prawa. Warto wiedzieć, że granice przestrzenne tego prawa są zdefiniowane przez trwałe ściany o przeznaczeniu mieszkalnym lub użytkowym. Wraz z zakupem nieruchomości nabywamy także udział w nieruchomości wspólnej, a więc w gruncie, budynku oraz elementach, które są przeznaczone do użytku właścicieli (windy, schody, komórka lokatorska, elewacja czy klatka schodowa).

Przedmiotem własności hipotecznej może być nie tylko nieruchomość, ale także udział we współwłasności, użytkowanie wieczyste, wierzytelność zabezpieczona hipoteką czy też własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu. Hipoteka jest dokumentem stanowiącym zabezpieczenie wierzytelności pieniężnej na danej nieruchomości. Warto widzieć, że w księgach wieczystych musi zostać ujawniony właściciel hipoteki.

Do innych form własności mieszkań zaliczyć można służebność, użytkowanie, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, a także lokatorskie prawo do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej.

Przeniesienie własności mieszkania od dewelopera

W każdej umowie deweloperskiej określony jest precyzyjny termin umowy przenoszącej własność mieszkania. Jest to standardowy zapis, który nie powinien budzić niepokoju. Ten stan rzeczy podyktowany jest tym, że księga wieczysta nieruchomości nie powstanie tak długo, aż budynek nie zostanie ukończony. Warunkiem założenia księgi wieczystej jest m.in. doprecyzowanie ostatecznego metrażu pomieszczeń, co jest niemożliwe, dopóki budynek nie zostanie w pełni ukończony, a następnie oddanych do użytkowania. Po przeniesieniu własności do pierwszego lokalu powstaje wspólnota mieszkaniowa. Partycypacja dewelopera we wspólnocie zmniejsza się proporcjonalnie wraz z każdym kolejnym przekazaniem mieszkania. Kiedy ostatni właściciel odbierze swój lokal, deweloper przestaje być współwłaścicielem budynku oraz członkiem wspólnoty mieszkaniowej.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy Lokum Deweloper prowadzącej sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu oraz w Krakowie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *