Szkolenie ppoż, a prawo polskie

Prowadząc działalność gospodarczą lub lokal użytkowy w jakiejkolwiek formie, osoba fizyczna posiada szereg obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracownikom i użytkownikom lokalu. Szkolenie ppoż należy do jednym z wielu obowiązków, z których pracodawca musi się bezwzględnie wywiązać. Ustawodawca przewiduje w tym zakresie liczne restrykcje prawne, które dokładnie informują pracodawcę o obowiązkach w tym zakresie, a także przewidują odpowiednie kary za niedotrzymanie obowiązku.

Szkolenie ppoż dla pracowników

Podejmując pracę na obiekcie, każdy pracownik musi przejść szkolenie ppoż. Jest to element szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy z pracowników musi zostać przeszkolony w zakresie zachowywania się w sytuacji wystąpienia pożaru w kontekście zminimalizowania ryzyka. Oznacza to, że pracodawca musi zapewnić szkolenie stanowiskowe, które będzie zawierało elementy prewencji przeciwpożarowej w kontekście konkretnego stanowiska pracy i obowiązków, które wykonuje się na danym obiekcie. Należy także pamiętać o tym, że prawo zakłada, iż takie szkolenie musi mieć zarówno charakter ogólny, jak i specjalistyczny, co oznacza, że samo szkolenie musi być bardzo rozbudowane. W przypadku nieprzeprowadzania odpowiedniego szkolenia pracodawca naraża się na grzywny i mandaty wynikające z odpowiedniej ustawy i przepisów o ochronie przeciwpożarowej. Konsekwencje zaniechanie w tej kwestii mogą być jednak większe.

Szkolenie ppoż, a odszkodowanie

W przypadku wystąpienia pożaru na obiekcie, w skrajnym przypadku ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Dzieje się tak w sytuacji, gdy pracownicy przebywający na obiekcie nie zostali prawidłowo przeszkoleni ze wszystkich procedur postępowania w sytuacji wystąpienia sytuacji kryzysowej, przez co nie byli w stanie zapobiec rozprzestrzenieniu się pożaru i wystąpieniu dużych strat. W takiej sytuacji pracodawca lub właściciel lokalu może nie tylko nie uzyskać odszkodowania, ale także zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej za spowodowanie zagrożenia. Jak widać, zasadność prowadzenia szkoleń ppoż jest zasadna i nie opłaca się ignorować tego obowiązku. Należy też wspomnieć, że każdy obiekt użytku publicznego powinien być dopuszczony do użytku przed odpowiednie służby, które poświadczają stosownym zaświadczeniem, że konkretny lokal spełnia wszelkie kryteria i może zostać dopuszczony do bezpiecznego użytku.

W przypadku szkoleń ppoż mogą się nimi zająć wyspecjalizowane firmy, zaś w przypadku legalizacji budynku muszą to być przedstawiciele odpowiednich służb. W przeciwnym razie właściciel lokalu naraża się na mandaty i grzywny, brak możliwości wypłacenia odszkodowania, a także na nakaz natychmiastowego zamknięcia lokalu dla użytku publicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *