Uniwersalny asynchroniczny nadajnik odbiornik

Na rynku dostępne są różnorodne urządzenia elektroniczne, służące różnym celom. Jednym z nich jest UART. UART – Universal Asynchronous Receiver-Transmitter – czyli uniwersalny asynchroniczny nadajnik odbiornik to układ scalony, którego zadaniem jest asynchroniczne przekazywanie i odbieranie informacji za pomocą portu szeregowego.

Jak używać UART?

Uniwersalny asynchroniczny nadajnik odbiornik to jeden z najczęściej używanych protokołów komunikacyjnych. Po przeprowadzeniu konfiguracji, UART może współpracować z różnymi typami protokołów. Istnieje możliwość komunikacji po jednej linii lub po dwóch przewodach. Warto podkreślić, że koszty wdrożenia UART są stosunkowo niskie, w porównaniu do innych systemów. Wszystko dlatego, że komunikacja szeregowa wymaga niewielkiej ilości obwodów i przewodów.

Układy scalone typu UART https://www.micros.com.pl/uklady-scalone/uklady-interfejsowe/uart/ wykorzystywane są przez komputery, mikrokontrolery i systemy wbudowane, jako forma protokołu komunikacji sprzętowej. Dużą zaletą tego typu nadajników jest to, że UART wykorzystuje najmniej linii do transmisji i odbioru. Uniwersalny asynchroniczny nadajnik jest sprzętowym protokołem komunikacyjnym, wykorzystującym szeregową komunikacją z konfigurowalną prędkością. Asynchroniczność nadajniko-obiornika sprawia, że układ nie wykorzystuje sygnału zegarowego do synchronizacji bitów między nadajnikiem i odbiornikiem.

Nadajnik UART podłącza się do sterującej magistrali danych. Magistrala ta przesyła dane równolegle, co sprawia, że informacje przesyłane są w sposób szeregowy, bit po bicie, do odbiornika UART. Linie UART są swego rodzaju medium komunikacyjnym, służącym do odbierania i przesyłania danych. Każdy odbiornik i nadajnik posiada pin, pozwalający na wysyłanie lub odbieranie informacji. Dla prawidłowego działania układu szybkość transmisji w nadajniku i odbiorniku powinna być ustawiona na takim samym poziomie. W porcie szeregowym prędkość transmisji, która została ustawiona, odpowiada maksymalnej liczbie bitów przesyłanych w ciągu sekundy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *