Zwyżki – uprawnienia UDT wymagane do kierowania podestami ruchomymi

Do kierowania podestami ruchomymi – bez względu na to, czy mowa o zwyżkach ruchomych nożycowych, przegubowych, czy teleskopowych – potrzebne są specjalistyczne uprawnienia. Uprawnienia UDT można zdobyć po zdaniu egzaminu. Jak często trzeba je odnawiać? I czy zawsze należy poprzedzić egzamin kursem?

Uprawnienia UDT określają kwalifikacje osób zarówno w zakresie obsługi, jak i konserwacji urządzeń transportu bliskiego. O jakich urządzeniach mowa? O podestach ruchomych stacjonarnych, wiszących, masztowych, przejezdnych oraz podestach na pojazdach kolejowych. Podesty ruchome wykorzystywane są m.in. na budowach, w halach magazynowych, przy renowacjach budynków, do rozwieszania bannerów reklamowych, przycinania drzew przy drogach oraz prowadzenia prac montażowych, dlatego zapotrzebowanie na specjalistów potrafiących je obsługiwać stale rośnie. Jak zdobyć uprawnienia na zwyżki?

Jak zdobyć uprawnienia UDT?

UDT to w skrócie Urząd Dozoru Technicznego – instytucja państwowa, która została powołana do życia w 1950 roku. Od tego czasu zajmuje się m.in. oceną systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych, kontrolą nad przestrzeganiem przepisów UDT i BHP, prowadzeniem ewidencji pojazdów dopuszczonych do użytku, nadzorowaniem faktycznego stanu technicznego urządzeń oraz wydawaniem certyfikatów i zaświadczeń potwierdzających uprawnienia UDT. Ten ostatni punkt jest najbardziej istotny dla tych, którzy chcą pracować przy obsłudze zwyżek.

Aby zdobyć uprawnienia UDT, należy zdać egzamin przeprowadzany bezpośrednio w jednej z lokalnych siedzib Urzędu Dozoru Technicznego. Egzamin ten sprawdza zarówno wiedzę teoretyczną – w formie pisemnej, jak i umiejętności praktyczne. Do podejścia do egzaminu wymagane jest złożenie wniosku o sprawdzenie kwalifikacji, zaś przed egzaminem kandydat musi przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz uiścić opłatę. Co ważne, egzamin nie musi być poprzedzony kursem, ale ukończenie kursu znacznie ułatwia przygotowanie się do testu. Czas trwania kursu jest zależny od rodzaju urządzenia, które chce się obsługiwać.

Uprawnienia UDT wydawane są w formie plastikowych kart.

Chcesz wypożyczyć lub kupić ładowarki teleskopowe, podesty ruchome, podnośniki koszowe lub inny sprzęt do pracy na wysokości? Sprawdź ofertę: https://www.riwal.com/poland/pl-pl

Uprawnienia czasowe

Trzeba pamiętać, że od czerwca 2019 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych wszyscy, którzy obecnie ubiegają się o uprawnienia UDT otrzymują je na określony czas. W przypadku kategorii 1P (m.in. podesty ruchome) ważne są one przez 5 lat, podobnie jak w przypadku kategorii 1WJO (m.in. ładowarki teleskopowe). Jedynie uprawnienia kategorii 2WJO (m.in. wózki widłowe) obowiązują przez 10 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *