Zbiór zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie – co warto wiedzieć?

Właściciel firmy budowlanej ma nie tylko moralny, ale także prawny obowiązek zapewnienia swoim pracownikom odpowiednich środków ochrony i bezpiecznych warunków pracy. Warto zdawać sobie z tego sprawę i wywiązywać się z tych powinności.

BHP na budowie – prawna odpowiedzialność pracodawcy

Konieczne jest przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymienione przepisy dokładnie określają warunki, jakie należy zapewnić pracownikom, a także wymagania dotyczące stosowanych środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, wlicza się w to np. obuwie robocze.

Ponadto, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, właściciel budynku ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo na terenie budowy oraz w budynku, co obejmuje również warunki pracy pracowników. W praktyce inwestorzy realizują ten obowiązek poprzez kierownika budowy, który również jest prawnie odpowiedzialny za stan BHP podczas realizacji prac.

Jeśli więc realizujesz inwestycję jako wykonawca, to Twoja firma ma obowiązek dostarczenia pracownikom odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak kaski ochronne, okulary ochronne, maski przeciwpyłowe, rękawice robocze i kamizelki odblaskowe.

akcesoria-bhp-niezbedne-do-pracy-na-budowie

W przypadku niewywiązania się z tych obowiązków, grożą Ci poważne konsekwencje finansowe dla Pana firmy. W wyniku zaniechań zagrożone jest zdrowie i życie pracowników. Dlatego możesz być pewny, że w przypadku naruszania przepisów BHP w końcu podpadniesz inspektorom pracy, a PIP potrafi być surowy przy nakładaniu kar.

Jakie przepisy należy znać, kierując pracami na budowie?

Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom to priorytet każdej firmy, w tym również branży budowlanej. Dlatego warto przypomnieć, jakie przepisy regulują kwestie BHP na budowie.

pracownik-budowlany-wyposazony-w-odziez-ochronna-bhp

W branży budowlanej obowiązują również szczegółowe przepisy regulujące kwestie BHP. Najważniejsze z nich to:

  1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych – w tym dokumencie zawarto szczegółowe wymagania dotyczące m.in. organizacji stanowisk pracy, sposobów wykonywania prac oraz wyposażenia pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy – reguluje sposób, w jaki pracownicy powinni obchodzić się z maszynami, a więc także z wszelkimi narzędziami, agregatami, dźwigami, koparkami itd.

Mając na uwadze powyższe, zachęcamy do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz zapewnienia właściwych warunków pracy oraz odpowiednich środków ochrony indywidualnej zatrudnionym. Wszystko, czego w tym zakresie potrzebujesz, znajdziesz w hurtowni Dawpol. Dzięki temu zminimalizujemy ryzyko wypadków i zachorowań na przypadłości zawodowe wynikłe pracy na budowie. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *